No Image Available
Christians and muslims facing the challenge of human rights
المؤلف: SCHWARTLÄNDER (Johannes) , BIELEFELDT (Heiner)
الناشر: Conference Research Group, 1994
تاريخ النشر:
رمدك:
رقم التصنيف:
بلد:
لغة:
البعد:
حجم الملف :
كلمات المفاتيح:
الموضوع:
جدول المحتويات:
الملخص:
وصف: