No Image Available
“Symposium : science technique et développement “”La responsabilité commune des savants du monde occidental et du tiers monde”” = ملتقى العلم والتقنية والتنمية”
المؤلف: BOUHDIBA (Abdelwahab) et al.
الناشر: CERES
تاريخ النشر: 1982
رمدك:
رقم التصنيف: Talb 1047
كلمات المفاتيح:
الموضوع:
جدول المحتويات:
الملخص: