No Image Available
التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى القرن الثامن للهجرة = Le commerce au Maghreb du XIè au XIVè Siècle
المؤلف: باشا سويسي (نجاة )
الناشر: الجامعة التونسية، 1976
تاريخ النشر:
رمدك:
رقم التصنيف:
بلد:
لغة:
البعد:
حجم الملف :
كلمات المفاتيح:
الموضوع:
جدول المحتويات:
الملخص:
وصف: